Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży w aktualnej sytuacji społecznej uruchamiamy nabór do grupy socjoterapeutycznej dla osób w wieku 15-17 lat.

Jeśli odczuwasz brak pewności siebie w kontakcie z innymi, masz trudność z radzeniem sobie ze stresem w związku z powrotem do szkoły/ rozpoczęciem nauki w nowej szkole, chciałbyś poznać nowych ludzi, chciałbyś nauczyć się jak wykorzystać swoje mocne strony w radzeniu sobie z trudnościami to jest to grupa dla Ciebie.

Zajęcia odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 przy ul. Rogowskiej 54a we Wrocławiu w okresie październik – grudzień 2020r. Rozmowy kwalifikujące rozpoczną się we wrześniu.

Rozpoczęcie zajęć – 5 października.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/7bHUnUpegZVCbP7G8

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na zajęcia socjoterapeutyczne. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikująca.

Przed rozpoczęciem socjoterapii realizatorzy spotkają się opiekunami i młodzieżą na rozmowie kwalifikującej do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych (obowiązkowo).

Liczba miejsc ograniczona! Tylko 10 MIEJSC! Zapisy tylko przez formularz, nie prowadzimy zapisów telefonicznie oraz mailowo.

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego.

Zajęcia bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej “ISKIERKA”.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WARSZTATÓW ZWIĄZANE Z COVID-19

  1. na zajęcia może uczęszczać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  2. prowadzona jest ewidencja osób przychodzących i wychodzących z zajęć,
  3. dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do placówki,
  4. prowadzący oraz uczestnicy zobowiązani są do zachowania w stosunku do siebie – społecznego dystansu min. 1,5 metra, zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki lub przyłbicy),  
  5. przed wejściem na zajęcia – należy zdezynfekować ręce,
  6. na zajęcia nie można przyprowadzać osób nie uczestniczących w zajęciach (osób postronnych),
  7. zaleca się, aby przed warsztatami uczestnicy umyli ręce wodą i mydłem,
  8. zaleca się by prowadzący oraz uczestnicy nosili podczas zajęć maseczki, przyłbice,
  9. po każdej godzinie zajęć sala warsztatowa powinna być wietrzona,
  10. w przypadku niedostosowania się do zasad zapisanych w procedurach, dopuszczamy możliwość odmówienia współpracy i udziału takiej osoby w zajęciach.