Osoby ze szczególnymi potrzebami borykają się na co dzień z wieloma trudnościami. Jedną z nich jest trudność w dostępie do specjalistów (psychologów, psychiatrów, logopedów, fizjoterapeutów). Jakie są bariery w dostępie do specjalisty? ⬇⬇⬇