Wiele osób ze szczególnymi potrzebami doświadcza marginalizacji i społecznego wykluczenia. Mierzą się ze stereotypami, wyśmiewaniem, wieloma obawami dotyczącymi ich udziału w życiu społecznym. Warto być świadomym, jakie trudne myśli i emocje im towarzyszą. Świadomość może zwiększać empatię, a empatia może pomóc rozumieć i wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami tak, jak one tego potrzebują.