Wyuczona bezradność jest stanem, wytworzonym przez narażenie na szkodliwe, nieprzyjemne sytuacje, w których nie ma możliwości ucieczki lub których nie da się uniknąć. Wyuczona bezradność charakteryzuje się niechęcią do podejmowania działań, przewidywaniem porażki, niską wiarą we własne możliwości. Czasami wynika z tego, że wygodniej jest skorzystać z pomocy, zwłaszcza, że w środowisku osób ze szczególnymi potrzebami może występować tendencja do wyręczania. Osoby ze szczególnymi potrzebami są na to narażone ze względu na konieczność korzystania z pomocy, czy to osób bliskich czy instytucji. Jak można uniknąć wyuczonej bezradności? Pomagając mądrze. Czasem wystarczy dobre słowo i odrobina życzliwości.