Rodzicu/Opiekunie, jeśli chcesz:                                                                                        

– być bardziej świadomy swoich uczuć, myśli, przekonań czy potrzeb,

– lepiej rozpoznawać motywy swoich działań,

– zdobyć umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich kontroli,

– poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą w wychowaniu dzieci bez przemocy,

– poznać alternatywne metody służące zachęcaniu dziecka do współpracy oraz wyznaczaniu mu granic,

– skorzystać ze wsparcia i doświadczenia innych rodziców/opiekunów,

to zapraszamy na warsztaty, podczas których nauczysz się lepiej radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się przy wychowywaniu dzieci.

Podczas spotkań poruszymy tematykę wprowadzania zasad i wyznaczania granic poprzez stosowanie konsekwencji. Omówimy zagrożenia stosowania klapsów i innych metod wychowawczych niesprzyjających rozwojowi dziecka. By lepiej zrozumieć emocje dzieci, zagłębimy się w swoje emocje i określimy oczekiwania. Porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach uciążliwych dla rodzica/opiekuna (m. in. poczuciem winy, złością czy bezradnością).

Warsztat jest całością, obejmującą 9 dni ( 8 spotkań warsztatowych+ 1 wyjście integracyjne na koniec warsztatów).

W 6 spotkaniach uczestnikami są rodzice/opiekunowie, natomiast w 3 biorą udział rodzice/opiekunowie z dziećmi. Spotkania dla rodziców/opiekunów i dzieci będą polegały na wspólnych zabawach oraz zadaniach do wykonania.

Rozpoczynamy w lutym, spotkania raz w tygodniu, po zebraniu się grupy chętnych.

Terminy: Warsztaty dla rodziców/opiekunów będą odbywać się we wtorki w godz. 13:30-15:30, natomiast spotkania rodzice/opiekunowie z dziećmi zostaną ustalone podczas spotkań grupowych.

Pierwsze spotkanie już 15 lutego o godz: 13:30, po zebraniu się grupy.

Ilość osób: grupa 8 osób.

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”, pl. Św. Macieja 5, Wrocław.

Prowadzący: 

mgr Mariusz Korgól – pedagog, wychowawca, od 14 lat pracuje z grupami wychowawczymi i rodzicami. Certyfikowany trener programu „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”

mgr Aleksandra Buczyńska – psycholog, od 6 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzi konsultacje dla rodziców w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

W czasie sześciu spotkań przeznaczonych tylko dla rodziców/opiekunów, nie zapewniamy opieki dzieciom.

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1iaHFzssMYeJ8YJBdIM7TZ49dXx0Y3uqV0iBhlhGeG7g/edit

Skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami telefonicznie.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 531 527 240