Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
Serdecznie zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt z dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, pomagać w rozwiązywaniu problemów w relacjach z innymi ludźmi.

Warsztaty są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
● zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
● nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań
● pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
● w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Tematyka warsztatów:
1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. “Co zrobić, by dziecko czuło się wysłuchane.”
2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. “Jak sobie z nimi radzić, jak je wykorzystywać.”
4. Uczucia. “Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.”
5. Zachęcanie do współpracy. “Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę, by robiło.”
6. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. “Karać czy nie karać.”
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Zachęcanie do samodzielności.
9. Pochwały. “Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.”
10. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. “Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról.” Podsumowanie.

Uwaga! Termin rozpoczęcia spotkań: 22 marca 2022r. (wtorek)
Zajęcia będą odbywać się we wtorki, w godzinach 17:00-20:00, przez dziesięć kolejnych tygodni w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia warsztatu, pod warunkiem obecności na 80 % zajęć (tj. 8 spotkań, z czego nieobecności nie mogą następować po sobie). Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz dodatkowe warunki (w tym Państwa motywacja do udziału w warsztatach). Jednym z warunków udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na upublicznianie wizerunku osoby biorącej udział w warsztatach.

UWAGA! W JEDNEJ EDYCJI NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU PARA PROWADZĄCA WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE! A TAKŻE DZIECI MUSZĄ BYĆ POD OPIEKĄ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATACH! DZIECKO NIE MOŻE PRZEBYWAĆ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ LUB INNYM MIEJSCU, GDZIE JEST SPRAWOWANA OPIEKA NAD NIM.

Link do zapisów: BRAK WOLNYCH MIEJSC.

O zakwalifikowaniu na warsztaty zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem.

Liczba miejsc ograniczona! Tylko 10 MIEJSC! Zapisy tylko przez formularz, nie prowadzimy zapisów telefonicznie oraz mailowo.

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku utrzymania reżimu sanitarnego. Aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach on-line należy mieć: stały dostęp do internetu, komputer stacjonarny/laptop z mikrofonem i kamerką. Ze względu na prezentowane treści nie można korzystać z telefonu/smartphona. Do zajęć online wykorzystywana jest platforma MEETs.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu: „Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WARSZTATÓW ZWIĄZANE Z COVID-19 (W FORMIE STACJONARNEJ)

  1. na warsztaty może uczęszczać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  2. prowadzona jest ewidencja osób przychodzących i wychodzących z warsztatów,
  3. dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do placówki,
  4. prowadzący oraz uczestnicy zobowiązani są do zachowania w stosunku do siebie – społecznego dystansu min. 1,5 metra, zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki lub przyłbicy),  
  5. przed wejściem na zajęcia – należy zdezynfekować ręce,
  6. na warsztaty nie można przyprowadzać osób nie uczestniczących w zajęciach (osób postronnych),
  7. zaleca się, aby przed warsztatami uczestnicy umyli ręce wodą i mydłem,
  8. zaleca się by prowadzący oraz uczestnicy nosili podczas zajęć maseczki, przyłbice,
  9. po każdej godzinie zajęć sala warsztatowa powinna być wietrzona,
  10. w przypadku niedostosowania się do zasad zapisanych w procedurach, dopuszczamy możliwość odmówienia współpracy i udziału takiej osoby w zajęciach.