Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

pod numerem telefonu    732 069 699

Pomoc udzielana jest w języku ukraińskim

Zapraszamy do skorzystania z pomocy:

– osoby dorosłe i dzieci, które w wyniku wojny zmuszone były opuścić swój kraj i wyemigrować do Polski

– mieszkańców Ukrainy przebywających w Polsce od dłuższego czasu, którzy doświadczają trudności emocjonalnych w związku z  wojną

Telefon czynny będzie:

–  w każdą sobotę w godz. 9.00-11.00

– w każdą środę w godz. 17.00-19.00

Możliwe jest umówienie się na indywidualne sesje terapeutyczne przy pl. św. Macieja 5 we Wrocławiu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Bezpłatny numer uruchomiliśmy dzięki wsparciu @mobilevikingspl społecznościowego operatora komórkowego z Wrocławia. W ramach jego akcji „Szalupy Ratunkowe” użytkownicy sieci mogą przekazać swój niewykorzystany internet na szczytny cel! Finał zbiórki w sobotę. My już rozpoczęliśmy wdrażać pierwszy etap pomocy. Vikingowie! Dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Szczegóły akcji – na FB operatora oraz na stronie:

БЕЗПЛАТНА ДОПОМОГА ПСИХОЛОГІЧНА,

ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ЗА НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ.  732 069 699

ДОПОМОГА НАДАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

ЗАПРОШУЄМО СКОРИСТАТИСЯ ДОПОМОГОЮ:

– особи дорослі і молодь з 18 років,які через війну, змушені були залишити свою країну та виїхати до Польщі. 

– громадяни України, які проживають на території Польщі ,якийсь певний час, і мають проблеми в емоційній сфері через події в Україні.  

ТЕЛЕФОН ПРАЦЮЄ:

– кожної середи від 17.00 до 19.00

– кожної суботи з 9.00до 11.00

У нас також – Ви  можете при необхідності отримати безкоштовно, індивідуальну консультацію у психолога – психотерапевта за адресою: Wrocław pl. Św. MACIEJA 5.реєстрація за тим самим номером телефону 732 069 699

Ми запустили безкоштовний номер завдяки підтримці @mobilevikingspl від соціального мобільного оператора з Вроцлава.  У рамках його кампанії „Рятувальні човни” користувачі мережі можуть пожертвувати свій невикористаний інтернет на добру справу! Збір фіналу в суботу. Ми вже почали реалізовувати перший етап допомоги. Вікінги! Дякуємо за підтримку та допомогу.