Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” poszukuje wychowawcy do pracy w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży  we Wrocławiu. Praca z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

Zadaniem wychowawcy będzie:

· sprawowanie opieki nad grupą wychowawczą;

· udzielanie pomocy w nauce oraz organizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży;

· indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą (interwencja, wsparcie);

· praca z rodzicami wychowanków, prowadzenie konsultacji, spotkań, grup edukacyjnych, grup wsparcia dla rodziców;

· organizacja wyjść, wycieczek, warsztatów, zdarzeń, atrakcji feryjnych i wakacyjnych;

· współpraca z zespołem merytorycznym placówki oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny;

· prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Poszukujemy osób, które mają:
– ukończone studia pedagogiczne lub studia wyższe na innym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne;
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami.

Mile widziana:
– umiejętność pracy w zespole;
– dyspozycyjność, kreatywność, otwartość;
– chęć do podnoszenia kwalifikacji.

Zapewniamy:

– umowę o pracę lub umowa-zlecenie;
– pracę w dynamicznym zespole;
– świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
– możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowego doświadczenia.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: iskierka.wroc@gmail.com otwiera się w nowej karcie do dnia 15.05.2022r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”