Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami?

Jak wprowadzać domowe zasady i egzekwować je?

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i zapobiegać im?

Jak zachęcać dziecko do współpracy?

Czym można zastąpić kary?

Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kompetencji rodzicielskich, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat komunikacji z dzieckiem, wspierania jego rozwoju emocjonalnego oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o założenia psychologii behawioralnej oraz uzupełnione zostaną o treści zaczerpnięte z nurtu Porozumienia bez Przemocy oraz Self-reg.

Grupa liczy do 10 osób. W przypadku zebrania mniejszej liczby chętnych, zastrzegamy możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć lub odwołania grupy.

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodzice dzieci starszych również skorzystają. Możliwy jest również udział nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Program składa się z 10 spotkań, z których każde składa się z 3 godzin dydaktycznych (2 godziny i 15 minut). Planowane rozpoczęcie warsztatów: 15.09.2022

Spotkania odbywać się będą w czwartki, w godzinach 17.15-19.30, przy ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu

Tematyka warsztatów:

  1. Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie teoretyczne (analiza zachowania, omówienie zasad rządzących zachowaniem, kar i nagród, przedstawienie techniki “scenariusz trudnego zachowania”)
  2. Model ABC, korzyści z trudnych zachowań
  3. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  4. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  5. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  6. Emocje rodzicielskie – jak je opanować? Modelowanie
  7. Pomoc dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami w oparciu o Self-reg
  8. Skuteczna komunikacja z dzieckiem w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy
  9. Tworzenie planu behawioralnego na problem nadużywania sprzętów elektronicznych
  10. Tworzenie planów behawioralnych na zgłaszane przez uczestników problemy, podsumowanie

Inwestycja: 400zł (Płatność po zakwalifikowaniu się na warsztaty). Informacja o numerze konta do wpłaty otrzymają Państwo w osobnej wiadomości mailowej.

Prowadząca:

Aleksandra Buczyńska – pedagog, psycholog, trener TUS. Od 7 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA, gdzie realizuje grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi, prowadzi również  konsultacje psychologiczne w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej. Od kilku miesięcy pracuje dodatkowo w szkole specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe “Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Na zgłoszenia czekamy do 14 września!!! Zgłoś się już dziś, bo liczba miejsc do udziału w warsztatach jest ograniczona!

O zakwalifikowaniu na warsztaty oraz kwestiach organizacyjnych zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem, w którym otrzymają Państwo również informacje dotyczące płatności za kurs.

Aby uzyskać zaświadczenie o odbyciu warsztatów, należy ukończyć minimum 80% zajęć tzn. możliwe są dwie nieobecności, ale nie mogą one następować po sobie.

Płatność za kurs nie będzie zwracana po rezygnacji z udziału po 14 września 2022 roku.