Grupy ogólnorozwojowe

Grupy ogólnorozwojowe skupiają zarówno dla dzieci, jak i młodzieży w wieku szkolnym, ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi i edukacyjnymi tj. mające zaległości i problemy szkolne, z właściwym zachowaniem, nawiązywaniem prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, właściwym wyrażaniem swoich emocji. Zajęcia prowadzone są codziennie przez 4-6 godzin. W ramach nieodpłatnego pobytu uczestnicy otrzymują również posiłek, zazwyczaj w formie podwieczorku. Zapisywanie uczestników do grupy odbywa się na wniosek rodziców /opiekunów.

Podstawą zakwalifikowania dziecka do grupy jest Karta Zgłoszenia do Centrum – wypełniona przez rodziców/opiekunów dziecka.

kiedy?

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po południu, najczęściej w godzinach 13.00 do 20.00 oraz w soboty i dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt), najczęściej w godzinach od 9.00 do 15.00

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

Lista naszych placówek znajduje się tutaj: Lista placówek

dla kogo?

dzieci i młodzież ucząca się od 6 do 18 roku życia, potrzebująca codziennej opieki, pomocy oraz wsparcia, chcąca rozwijać swoje zdolności i zainteresowania

co oferujemy?

  • pomoc  w nauce oraz nadrabianie zaległości szkolnych
  • rozwój zainteresowań dzieci (zajęcia plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, kulinarne, czytelnicze, komputerowe, filmowe, sportowe itp.)
  • atrakcyjną organizację czasu wolnego, wyjścia, wycieczki, imprezy
  • uczestnictwo w wycieczkach, imprezach, konkursach, spotkaniach i uroczystościach
  • wyjściach do kina, teatru, muzeów, bibliotek, na basen, miejsc rozrywki
  • zajęcia ekologiczne, profilaktyczne i promowanie zdrowego stylu życia
  • organizację małych form wypoczynku letniego i zimowego w mieście
  • dożywianie i pomoc materialną
  • współpraca ze rodzicami i środowiskiem lokalnym