Grupy socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupach 7-12 osobowych. W czasie zajęć  uczestnicy rozmawiają o swoich trudnościach, sukcesach, wspólnie z grupą rozwiązują problemy, otrzymują od grupy i prowadzącego konstruktywną informację zwrotną. Uczestnicy zajęć doświadczają pozytywnych emocji w relacji z rówieśnikami i dorosłymi, ćwiczą umiejętności społeczne, korygują swoje zachowania i kształtują właściwe postawy.

kiedy?

zajęcia odbywają się w każdej grupie jeden raz w tygodniu, popołudniami, około 1,5 godziny

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, mający trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, wyrażaniu i nazywaniu emocji, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, chcących kształtować i utrwalać umiejętności społeczne pomagające w życiu

co oferujemy?

 • umożliwienie uczestnikom zdobywania wiedzy o nich samych oraz o ich otoczeniu społecznym i obowiązujących w nim zasadach
 • naukę postaw prospołecznych
 • korygowanie zachowań niepożądanych
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • możliwość nawiązania nowych znajomości, pozytywnych relacji z rówieśnikami
 • naukę współpracy oraz rozwijanie poczucia przynależności do grupy
 • integrację i dobrą zabawę
 • różnorodne formy aktywności uczestników zajęć m.in. rundka, burza mózgów, dyskusja, wymiana doświadczeń, odgrywanie scenek, rysunek