Grupy socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupach 7-12 osobowych. W czasie zajęć  uczestnicy rozmawiają o swoich trudnościach, sukcesach, wspólnie z grupą rozwiązują problemy, otrzymują od grupy i prowadzącego konstruktywną informację zwrotną. Uczestnicy zajęć doświadczają pozytywnych emocji w relacji z rówieśnikami i dorosłymi, ćwiczą umiejętności społeczne, korygują swoje zachowania i kształtują właściwe postawy.

kiedy?

zajęcia odbywają się w każdej grupie jeden raz w tygodniu, popołudniami, około 1,5 godziny

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, mający trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, wyrażaniu i nazywaniu emocji, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, chcących kształtować i utrwalać umiejętności społeczne pomagające w życiu

co oferujemy?

  • umożliwienie uczestnikom zdobywania wiedzy o nich samych oraz o ich otoczeniu społecznym i obowiązujących w nim zasadach
  • naukę postaw prospołecznych
  • korygowanie zachowań niepożądanych
  • indywidualne podejście do każdego dziecka
  • możliwość nawiązania nowych znajomości, pozytywnych relacji z rówieśnikami
  • naukę współpracy oraz rozwijanie poczucia przynależności do grupy
  • integrację i dobrą zabawę
  • różnorodne formy aktywności uczestników zajęć m.in. rundka, burza mózgów, dyskusja, wymiana doświadczeń, odgrywanie scenek, rysunek