Dziś, 27 lutego 2017, jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Jest to doskonała okazja aby rozpowszechnić idee działalności trzeciego sektora oraz zapoznać się z pracą NGO wykonywaną na rzecz społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe, w odróżnieniu od organów publicznych, są prywatne i działają z inicjatywy swoich założycieli. Od od firm działających w sektorze prywatnych różną się celem swojej działalności, którym jest przede wszystkim praca w interesie publicznym, a nie w celu osiągnięcia zysku.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Wszystkie osoby, które chcą zaangażować się w działalność trzeciego sektora i które wraz z nami chcą pomagać dzieciom w realizacji dziecięcych marzeń, w osiąganiu ich celów oraz w poprawie jakości życia naszych podopiecznych zapraszamy do współpracy z nami. Tutaj znaleźć można informacje o tym, jak zostać wolontariuszem w Stowarzyszeniu Pomocy Iskierka.