Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2019-2020

Opis projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2019-2020
Opis projektu:
Nazwa projektu:
Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”.
w ramach zadania:
Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej.

Opis projektu:
Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień.

Zadanie polega na:

1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
– pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa – w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;
– indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w poniedziałki w godz. 8.00-12.00;
– indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, rozwiązywaniu konfliktów – we wtorki w godz. 8.00-10.00;
3. warsztatów dla rodziców;
4. socjoterapii – w czwartki w godz. 17.00-19.00
4. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Termin realizacji zadania 1.02.2019r. do 31.12.2020r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623.

Terminy warsztatów dla rodziców:

I edycja
14.02 – 2 h
7.03 – 2h
4.04 – 2h
18.04 – 2h
9.05 – 2h
6.06 – 2h
Serdecznie zapraszamy