Nazwa projektu:

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka”

Opis projektu:

Opis projektu:

Nazwa projektu: Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka”
w ramach zadania: Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia.

Zadanie polega na:
– diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin mających problemy;
– udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
– udzielaniu rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
– pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
– udzielaniu wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
– prowadzeniu edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
– udzielaniu pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
– promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej;
– prowadzeniu mediacji rodzinnych;
– pomocy i wsparciu udzielanym osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych i rodzin.

Formy realizacji zadania:
1. poradnictwo psychologiczne – prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej , dla par, rodzin;
2. poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, dla par i rodzin
3. warsztaty umiejętności wychowawczych;
4. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;

Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

Termin realizacji zadania 8.01.2018r. do 31.12.2018r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Godziny pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek w godz. 8.20-10.20; wtorek w godz. 8.00-10.00
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek w godz. 17.00-19.00.

Warsztaty kompetencji rodzicielskich:
Terminy warsztatów w roku 2018
1 edycja – 21 luty, 28 luty, 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca, 4 kwiecień, 11 kwiecień, 18 kwiecień, 25 kwiecień – każde spotkanie w godzinach 10:00-13:00 środy
2 edycja – 03 październik, 10 październik, 17 październik, 24 październik, 31 październik, 7 listopad, 14 listopad, 21 listopad, 28 listopad, 05 grudzień – każde spotkanie 17:00 – 20:00 środy
Terminy warsztatów w roku 2019
3 edycja – 20 luty, 27 luty, 06 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca, 03 kwiecień, 10 kwiecień, 17 kwiecień, 24 kwiecień w godzinach 10:00-13:00 środy
4 edycja – 26 wrzesień, 02 październik, 09 październik, 16 październik, 23 październik, 30 październik, 06 listopad, 13 listopad, 20 listopad, 27 listopad w godzinach 17:00-20:00 środy

Na warsztaty obowiązują zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz fanpage Stowarzyszenia.
Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA!

W dniach 12-13.03.2018r. poradnictwo psychologiczne zostaną odwołane. Spotkania z psychologiem odbędą się w innym terminie.

Od 3 września nastąpiła zmiana godzin pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek w godz. 10.00-12.00; środa w godz. 15.00-17.00
Poradnictwo pedagogiczne – wtorek w godz. 10.00-12.00.

Uwaga!

W dniach 31 października, 5 i 7 listopada poradnictwo i wsparcie psychologiczne będą odwołane. Spotkania zostaną odrobione w terminach: 25.10 czwartek (w godz. 8.00-10.00); 16.11 piątek (w godz. 11.00-13.00) oraz 22.11 czwartek (w godz.  8.00-10.00).