Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb  społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa.

kiedy?
popołudniami, raz w tygodniu, około 1 godziny

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

dla kogo?

dzieci w wieku 6 do 10 roku życia

co oferujemy?

  • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, zwiększenia umiejętności kontrolowania jego ruchów oraz poznawania własnych możliwości ruchowych
  • usprawnianie motoryki, doświadczanie poczucia własnej siły i sprawności
  • zwiększanie zaufania do siebie samego, wzrost poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
  • poszerzenie i wzbogacenie doświadczeń społecznych, wzrost inicjatyw
  • naukę zasad współżycia i współdziałania w grupie
  • rozładowanie nagromadzonych emocji i napięć
  • rozwój kreatywności i twórczą zabawę w sprzyjającej atmosferze