Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb  społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa.

kiedy?

popołudniami, raz w tygodniu, około 1 godziny

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci w wieku 6 do 10 roku życia

co oferujemy?

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, zwiększenia umiejętności kontrolowania jego ruchów oraz poznawania własnych możliwości ruchowych
 • usprawnianie motoryki, doświadczanie poczucia własnej siły i sprawności
 • zwiększanie zaufania do siebie samego, wzrost poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
 • poszerzenie i wzbogacenie doświadczeń społecznych, wzrost inicjatyw
 • naukę zasad współżycia i współdziałania w grupie
 • rozładowanie nagromadzonych emocji i napięć
 • rozwój kreatywności i twórczą zabawę w sprzyjającej atmosferze