30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku. W tym samym dniu obchodzimy również Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych.

Warto przypomnieć, iż w Polsce od 2010 roku obowiązuje ustawowy zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Stosowanie przemocy wobec dzieci niesie za sobą poważne konsekwencje dla ich psychiki, takie jak obniżenie samooceny, utrata zaufania do osób dorosłych, wyuczona bezradność czy zaburzenia emocjonalne w dorosłym życiu.

Jeśli chodzi o stosowanie kar cielesnych, to uczą one dzieci, że przemoc rozwiązuje problemy, co przekłada się na ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Dzieci, które doświadczają przemocy ze strony rodziców, są bardziej agresywne w stosunku do rówieśników.

Pamiętajmy, że nawet “zwykły klaps” jest przemocą. Jeżeli natomiast widzimy, słyszymy lub choćby podejrzewamy, że ktoś stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka – mamy obowiązek reagować. Nie reagując – przyzwalamy.

Co możemy zrobić?
– porozmawiać ze sprawcą przemocy, przede wszystkim dać do zrozumienia, że widzimy co się dzieje i że jest to przestępstwo;
– porozmawiać z rodzicem niekrzywdzącym (jeśli wiemy, że taki jest) i powiedzieć mu, że domyślamy się, że w jego domu jest przemoc; zapytać jak możemy pomóc;
– zadzwonić na policję (997, 112);
– zawiadomić najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej;
– zadzwonić do “Niebieskiej Linii” pod numer 801 12 00 02;
– poinformować bezpośrednio Sąd Rodzinny.

Drogi Rodzicu! Jeżeli zdarza Ci się stosować kary cielesne wobec swojego dziecka, najwyższy czas to zmienić. W Punkcie Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” otrzymasz pomoc i wsparcie w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, radzenia sobie z problemami wychowawczymi i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 530 451 623.