Stowarzyszenie Pomocy “ISKIERKA” z okazji 20-lecia swojej działalności zaprasza do udziału w konferencji

PRACA Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI

która odbędzie się dnia 29.10.2019r.

w budynku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 47

Program:

9.30 – rozpoczęcie rejestracji

10.00 – 10.10 Przywitanie gości

10.10-10.35 wykład Nowe spojrzenie na spektrum autyzmu i jego konsekwencje prof. DSW dr hab. Joanna Kruk – Lasocka

10.35-11.00 wykład Koncepcje poradnictwa w pracy z rodziną prof. DSW dr Małgorzata Oleniacz

11.00-11.15 przerwa kawowa

Część warsztatowa

11.15 – 12.15 warsztat (do wyboru 1 z 4)

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.30 warsztat (do wyboru 1 z 4)

13.30 – 14.00 rozmowy kuluarowe/zakończenie

Opis warsztatów:

  1. mgr Aleksandra Berendt Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” Dziecko krzywdzone – czynniki ryzyka, formy i symptomy przemocy – w trakcie warsztatu omówimy zachowanie i funkcjonowanie emocjonalne, interpersonalne oraz społeczne dziecka doświadczającego przemocy. Zastanowimy się wspólnie, jakie symptomy powinny nas – dorosłych, specjalistów pracujących z dziećmi i/lub rodzinami skłonić do podejrzenia krzywdzenia dziecka.
  2. mgr Beata Radzimińska, mgr Katarzyna Borek Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” – Tabliczka mnożenia – sposoby nauki – Jeżeli uważasz, że nauka tabliczki mnożenia jest trudna, masz problemy z nauczeniem dziecka mnożenia…? Chcesz żeby nauka była przyjemna i zabawna? Zapraszamy na warsztaty, na których będzie można poznać alternatywne sposoby nauki tabliczki mnożenia. W programie zajęć m.in.: wykorzystanie kart Grabowskiego; gra planszowa; metoda kreskowa prosto z Japonii; metoda palcowa.
  3. mgr Joanna Pomagruk Fundacja Dom Pokoju – Pogotowie Mediacyjne – Mediacje sposobem na budowanie pozytywnej atmosfery – w trakcie warsztatu poznamy mediację jako działanie, które prowadzi do rozwiązania istniejącego konfliktu, a także uczy zarządzania swoimi emocjami, konstruktywnej komunikacji i współpracy, zamiast unikania, atakowania czy stawiania granic.
  4. mgr Martyna Wilk Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Cyberprzemoc, cyberszansa – Porozmawiamy o tym, co możemy zrobić z zachowaniami przemocowymi w Internecie. Spojrzymy na problem cyberprzemocy. Chętne osoby zostaną zaproszone do pilotażowego projektu Gminy Wrocław w obszarze przeciwdziałania cyberprzemocy skierowanego do dzieci, młodzieży i opiekunów (głównie pedagogów), który rozpocznie się w listopadzie bieżącego roku.

Link do zapisów: formularz zgłoszeniowy

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Współorganizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa
www.wroclaw.pl