Kampanie społeczne na temat przemocy wobec dzieci spowodowały wzrost świadomości społecznej na ten temat, wciąż jednak jest to powszechny problem. Jednymi z głównych czynników wciąż dużej skali zjawiska przemocy wobec dzieci jest brak kompetencji wychowawczych rodziców, a także bierna, przyzwalająca postawa społeczeństwa.

Czym w ogóle jest przemoc wobec dzieci? Powszechnie przemoc kojarzona jest ze sferą fizyczną, a więc przemocą będzie każde przekroczenie fizycznych granic dziecka (bicie, kopanie, popychanie, szarpanie, itp.). Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż wyróżnić można inne formy przemocy:

 • przemoc emocjonalna – wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, odrzucenie, nadmierne wymagania wobec dziecka. Stosowanie przemocy emocjonalnej deprecjonuje dziecko, obniża jego poczucie własnej wartości, mając tym samym negatywny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka.
 • wykorzystywanie seksualne – ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania sprawcy, różne formy stosunku seksualnego.
 • zaniedbywanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski).

Jakie są procedury w przypadku krzywdzenia dzieci?

 • Zgłoszenie podejrzenia do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich lista dostępna jest tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html
 • Zgłoszenie sprawy Ogólnopolskiemu Pogotowiu dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,
  tel: 801 12 00 12, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • Zawiadomienie Sądu Rodzinnego (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail). Kontakt do najbliższego sądu rodzinnego można znaleźć na stronie internetowej. Wystarczy wpisać www. nazwa miasta bez polskich liter.sr.gov.pl np. www.wroclaw.sr.gov.pl
 • Zwrócenie się do organizacji pozarządowych pomagających dzieciom np. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl lub Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Należy uświadomić sobie, że skala zjawiska nie będzie się zmniejszać, dopóki dorośli, którzy wiedzą lub podejrzewają, że dziecko jest ofiarą przemocy, będą wykazywać się bierną postawą.

Rodzicu! Jeżeli stosujesz przemoc wobec swojego dziecka z bezsilności czy braku wiedzy jak je pozytywnie dyscyplinować, zwróć się o pomoc:

 • pedagog, psycholog w szkole dziecka – wysłucha, podpowie skuteczne metody dyscyplinowania dziecka i, w razie potrzeby, skieruje po dalszą pomoc,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gabinety psychologiczne,
 • warsztaty kompetencji wychowawczych – organizuje je co raz więcej instytucji, takich jak MOPS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Pomocy “Iskierka” również zaprasza do skorzystania z pomocy psychologa oraz pedagoga w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” przy pl. św. Macieja 5. Stowarzyszenie prowadzi również warsztaty umiejętności wychowawczych, w celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego (71 322 41 14) lub poprzez naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/iskierkawroc/ .