Stowarzyszenie Pomocy “ISKIERKA” zaprasza na warsztat rodziców dzieci w wieku 6-10 lat, którzy chcą „bez klapsa” czyli z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. W tej edycji przeprowadzimy pilotażowe dwa zajęcia, w których wezmą udział także dzieci.

Podczas warsztatu poruszymy tematykę wprowadzania zasad i wyznaczania granic, poprzez stosowanie konsekwencji, poćwiczymy aktywne słuchanie dziecka oraz nazywanie swoich emocji i określanie oczekiwań. Omówimy także zagrożenia stosowania klapsów i innych metod wychowawczych niesprzyjających rozwojowi dziecka. Porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach uciążliwych dla rodzica (m. in. poczuciem winy, złością, bezradnością). Spotkania wspólne rodziców i dzieci będą polegały na wykonaniu ćwiczeń i zadań, z wykorzystaniem umiejętności zdobytych na warsztatach.

Rodzicu jeśli chcesz:                                                                                       

– być bardziej świadomy swoich uczuć, myśli, przekonań czy potrzeb;

– lepiej rozpoznawać motywy swoich działań;

– zdobyć umiejętność rozpoznawania swoich emocji i ich kontroli;

– poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą w wychowaniu dzieci bez przemocy;

– poznać alternatywne metody służące zachęcaniu dziecka do współpracy oraz wyznaczaniu mu granic;

– skorzystać ze wsparcia i doświadczenia innych rodziców.

Wypełnij  arkusz zgłoszeniowy. Link do zapisów: https://forms.gle/HNFf1YTvHEmvfR1u8

Liczba miejsc ograniczona.

Warsztat jest całością, obejmuje 8 spotkań po 2 h. W 6 spotkaniach uczestnikami są rodzice, natomiast w 2 biorą udział rodzice z dziećmi.

Termin: piątki w godzinach 10:30-12:30 (6 spotkań), w godzinach 15:00-17:00 (2 spotkania z dziećmi). Spotkania raz w tygodniu, po zebraniu się grupy chętnych.

Planowany termin rozpoczęcia 6 marca. Dokładne terminy zostaną ustalone z zebraną grupą.

Ilość osób: grupa 8-12 osób.

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”, Filia nr 2, ul. Kraszewskiego 26.

Prowadzący: mgr Mariusz Korgól, pedagog, wychowawca, certyfikowany trener programu „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.”

 Udział w warsztacie jest bezpłatny.

W czasie sześciu spotkań przeznaczonych tylko dla rodziców, nie zapewniamy opieki dzieciom.

www.wroclaw.pl
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.