Nastolatku w wieku 14-17 lat rozpoczynamy nabór!

Jeśli:

  • chcesz  poznać nowych ludzi,  pobyć z kimś w podobnym wieku  
  • chcesz pogadać w życzliwej atmosferze
  • męczy Cię izolacja,
  • odczuwasz brak pewności siebie w kontakcie z innymi, 
  • chcesz poćwiczyć umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami
  • poszukujesz zrozumienia,  
  • chcesz nauczyć się wykorzystywać swoje mocne strony w radzeniu sobie z trudnościami…

to zapraszamy Cię do grupy socjoterapeutycznej, którą właśnie tworzymy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży w aktualnej sytuacji społecznej uruchamiamy nabór do grupy socjoterapeutycznej dla osób w wieku 14-17 lat. 

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 17.00-19.00 od 01.03.2021 r.

Przewidziane są spotkania w formie stacjonarnej na ulicy Rogowskiej, jeśli tylko pozwolą na to przepisy obowiązujące w marcu. Jeśli nie, spotkania będą odbywały się online. Korzystając z platformy class room, osoby zgłaszające chęć udziału zobowiązują się do możliwości uczestniczenia w spotkaniach z wykorzystaniem komputera stacjonarnego/laptopa, który umożliwia nam wykorzystanie narzędzi, które niekonieczne przystosowane są do telefonu.

Jak zgłosić chęć udziału w zajęciach? Rodzic lub prawny opiekun proszony jest o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (link poniżej). Termin przesyłania zgłoszeń – 15 luty!

Do 22.02.2021 r. skontaktujemy się z każdym rodzicem/opiekunem – niekoniecznie od razu po nadesłaniu zgłoszenia.

Rekrutacja polega na wypełnieniu online formularza zgłoszeniowego, następnie odbywa się wstępna rozmowa telefoniczna z opiekunem, który nadesłał zgłoszenie w celu umówienia się na wywiad. Następnie odbywa się wywiad i rozmowa z rodzicem/opiekunem oraz indywidualna rozmowa z nastolatkiem.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZUWHzmW282JJt8TZ6

Spotkania rekrutacyjne, w zależności od obostrzeń mogą odbyć online na platformie classroom (konieczne jest posiadanie kamery) lub stacjonarnie.

Zadanie realizowane w ramach projektu Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej “ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.