Trening Umiejętności Społecznych jest to oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków. Jest to forma regularnych zajęć  grupowych , podczas których za pomocą rożnych form działania jak ćwiczenia, rozmowy, dyskusje, odgrywanie scenek, wypełnianie kart pracy  rozwijane są umiejętności potrzebne do poprawnego funkcjonowania w  grupie rówieśniczej , społeczeństwie.  Ma on na celu między innymi poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwinięcie lub nabycie zdolności działania w rożnych sytuacjach( rozwiązywanie konfliktów, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę, agresję), rozpoznawania emocji towarzyszącym sytuacją społecznych, naukę współpracy i komunikacji, odreagowywania napięcia fizycznego  i psychicznego, a także kształtowanie odporności na niepowodzenia oraz  wiary we własne siły i umiejętności.

Rodzicu, jeżeli twoje dziecko ma trudności w:

  1. Radzeniu sobie z własnymi emocjami, rozpoznawaniu emocji u innych;
  2. Przestrzeganiu zasad społecznych;
  3. Współpracowaniu w grupie;
  4. Nie zauważa potrzeb drugiej osoby;
  5. Asertywnością;
  6. Nieradzi sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach;
  7. Ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami;

To Trening Umiejętności Społecznych dla Twojego dziecka.

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych na spotkania będą zapraszani rodzice/ opiekunowie zakwalifikowanych uczestników. Prosimy na spotkanie przygotować ksero dokumentacji z PPP oraz inną dokumentację medyczną dziecka potrzebną do diagnozy.

Termin: TUS będzie odbywać się w środy w godzinach 17:00 – 18:30.

Pierwsze spotkanie już 20 kwietnia, o godzinie 17:00, po zebraniu się grupy.

22 czerwca odbędzie się wyjście integracyjne z prowadzącymi warsztaty, rodzicami i dziećmi.

Ilość osób: 8

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Filia nr 4, ul. Rogowska 54a, Wrocław.

Prowadzący:

mgr Sylwia Zajchowska – pedagog, logopeda, trener TUS. Od 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Stowarzyszeniu Pomocy „Iskierka”.

mgr Beata Radzimińska – pedagog. Od 30 lat pracuje jako pedagog w Stowarzyszeniu Pomocy „Iskierka”. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisów: brak wolnych miejsc.

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na zajęcia. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu się dziecka na warsztaty zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego 784 750 210, w godzinach 11:00 – 17:00.

Uwaga:  W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów infekcji.