Rodzice!

Jeśli Wasze dziecko:

– nie radzi sobie z trudnymi emocjami;

– nie wierzy w swoje umiejętności i zdolności;

– nie potrafi współpracować z innymi i zdrowo rywalizować;

– jest drażliwe i popada w konflikty z otoczeniem;

– jest samotne i wycofane;

– przejawia lęk społeczny ….

To socjoterapia jest właśnie  dla Niego.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

  • pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi;
  • dobrą zabawę, która uczy i wspomaga rozwój;
  • psychoedukację i właściwe reagowanie w różnych sytuacjach;
  • wsparcie i opiekę wykwalifikowanych pedagogów.

Termin: 20.09.2022 do 20.12.2022

Czas: raz w tygodniu , we wtorki w godzinach od 17.00 do 19.00

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy  „Iskierka”, Filia nr 2 ul. Kraszewskiego 26

Ilość osób: 10

Termin wysyłania zgłoszeń : od 16.08.2022 do 31.08.2022

Link do zapisów

Rekrutacja polega na wypełnieniu online formularza zgłoszeniowego, następnie odbywa się wstępna rozmowa telefoniczna z opiekunem, który wysłał zgłoszenie celem umówienia się na wywiad. Następnie odbywa się wywiad i rozmowa z rodzicem lub opiekunem.

Prosimy na wywiad przygotować ksero dokumentów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz inną dokumentację (medyczną, opinie pedagogów szkolnych , wychowawców klas) dziecka potrzebna do diagnozy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na zajęcia. O zakwalifikowaniu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli sytuacja epidemiczna zmieni  się w Polsce, spotkania odbywać się  będą online, korzystając z platformy Meets .Osoby zgłaszające chęć  udziału zobowiązują się do możliwości uczestniczenia w spotkaniach  z wykorzystaniem komputera stacjonarnego/ laptopa , który umożliwia nam wykorzystanie narzędzi nie zawsze przystosowanych do telefonu.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego od 29.08.2022r. pod nr telefonu: 531 527 240 w godzinach od 12.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

Socjoterapia jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach projektu „Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA”.

www.wroclaw.pl