ee wtWarsztaty Kompetencji Rodzicielskich

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
Serdecznie zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt z dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, pomagać w rozwiązywaniu problemów w relacjach z innymi ludźmi.

Warsztaty są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
● zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
● nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań
● pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
● w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Tematyka warsztatów:
1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. “Co zrobić, by dziecko czuło się wysłuchane.”
2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. “Jak sobie z nimi radzić, jak je wykorzystywać.”
4. Uczucia. “Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.”
5. Zachęcanie do współpracy. “Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę, by robiło.”
6. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. “Karać czy nie karać.”
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Zachęcanie do samodzielności.
9. Pochwały. “Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.”
10. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. “Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról.” Podsumowanie.

Uwaga! Termin rozpoczęcia spotkań: 5 września 2023r. (wtorek)
Zajęcia będą odbywać się we wtorki, w godzinach 17:00-20:00, przez dziesięć kolejnych tygodni w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia warsztatu, pod warunkiem obecności na 80 % zajęć (tj. 8 spotkań, z czego nieobecności nie mogą następować po sobie). Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz dodatkowe warunki (w tym Państwa motywacja do udziału w warsztatach). Jednym z warunków udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na upublicznianie wizerunku osoby biorącej udział w warsztatach, a także podpisanie Umowy szkoleniowej.

UWAGA! W JEDNEJ EDYCJI NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU PARA PROWADZĄCA WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE! A TAKŻE DZIECI MUSZĄ BYĆ POD OPIEKĄ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATACH! DZIECKO NIE MOŻE PRZEBYWAĆ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ LUB INNYM MIEJSCU, GDZIE JEST SPRAWOWANA OPIEKA NAD NIM.

O zakwalifikowaniu na warsztaty zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem.

Liczba miejsc ograniczona! Tylko 10 MIEJSC! Zapisy tylko przez formularz, nie prowadzimy zapisów telefonicznie oraz mailowo.

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku utrzymania reżimu sanitarnego. Aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach on-line należy mieć: stały dostęp do internetu, komputer stacjonarny/laptop z mikrofonem i kamerką. Ze względu na prezentowane treści nie można korzystać z telefonu/smartphona. Do zajęć online wykorzystywana jest platforma MEETs.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu: „Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WARSZTATÓW ZWIĄZANE Z COVID-19 (W FORMIE STACJONARNEJ)

1. na warsztaty może uczęszczać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

2. prowadzona jest ewidencja osób przychodzących i wychodzących z warsztatów,

3. dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do placówki,

4. prowadzący oraz uczestnicy zobowiązani są do zachowania w stosunku do siebie – społecznego dystansu min. 1,5 metra, zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki lub przyłbicy),

5. przed wejściem na zajęcia – należy zdezynfekować ręce,

6. na warsztaty nie można przyprowadzać osób nie uczestniczących w zajęciach (osób postronnych),

7. zaleca się, aby przed warsztatami uczestnicy umyli ręce wodą i mydłem,

8. w przypadku niedostosowania się do zasad zapisanych w procedurach, dopuszczamy możliwość odmówienia współpracy i udziału takiej osoby w zajęciach.

Warsztaty kompetencji rodzicielskich “ABC trudnych zachowań. Jak reagować, zapobiegać i wspierać dziecko?”

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami?

Jak wprowadzać domowe zasady i egzekwować je?

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i zapobiegać im?

Jak zachęcać dziecko do współpracy?

Czym można zastąpić kary?

Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kompetencji rodzicielskich, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat komunikacji z dzieckiem, wspierania jego rozwoju emocjonalnego oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o założenia psychologii behawioralnej oraz uzupełnione zostaną o treści zaczerpnięte z nurtu Porozumienia bez Przemocy oraz Self-reg.

Grupa liczy do 10 osób. W przypadku zebrania mniejszej liczby chętnych, zastrzegamy możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć lub odwołania grupy.

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodzice dzieci starszych również skorzystają. Możliwy jest również udział nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Program składa się z 10 spotkań, z których każde składa się z 3 godzin. Planowane rozpoczęcie warsztatów: 7 września 2023r. (czwartek)

Spotkania odbywać się będą w czwartki, w godzinach 17.00-20.00, przy ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu

Tematyka warsztatów:

  1. Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie teoretyczne (analiza zachowania, omówienie zasad rządzących zachowaniem, kar i nagród, przedstawienie techniki “scenariusz trudnego zachowania”)
  2. Model ABC, korzyści z trudnych zachowań
  3. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  4. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  5. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  6. Emocje rodzicielskie – jak je opanować? Modelowanie
  7. Pomoc dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami w oparciu o Self-reg
  8. Skuteczna komunikacja z dzieckiem w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy
  9. Tworzenie planu behawioralnego na problem nadużywania sprzętów elektronicznych
  10. Tworzenie planów behawioralnych na zgłaszane przez uczestników problemy, podsumowanie

Prowadząca:

Aleksandra Buczyńska – pedagog, psycholog, trener TUS. Od 7 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA, gdzie realizuje grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi, prowadzi również  konsultacje psychologiczne w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej. Od kilku miesięcy pracuje dodatkowo w szkole specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe “Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu”.

O zakwalifikowaniu na warsztaty oraz kwestiach organizacyjnych zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem. Jednym z warunków udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na upublicznianie wizerunku osoby biorącej udział w warsztatach, a także podpisanie Umowy szkoleniowej.

Aby uzyskać zaświadczenie o odbyciu warsztatów, należy ukończyć minimum 80% zajęć tzn. możliwe są dwie nieobecności, ale nie mogą one następować po sobie.

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku utrzymania reżimu sanitarnego. Aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach on-line należy mieć: stały dostęp do internetu, komputer stacjonarny/laptop z mikrofonem i kamerką. Ze względu na prezentowane treści nie można korzystać z telefonu/smartphona. Do zajęć online wykorzystywana jest platforma MEETs.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu: „Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WARSZTATÓW ZWIĄZANE Z COVID-19 (W FORMIE STACJONARNEJ)

1. na warsztaty może uczęszczać tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

2. prowadzona jest ewidencja osób przychodzących i wychodzących z warsztatów,

3. dopuszczamy możliwość mierzenia temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do placówki,

4. prowadzący oraz uczestnicy zobowiązani są do zachowania w stosunku do siebie – społecznego dystansu min. 1,5 metra, zakrywania ust i nosa (przy pomocy maseczki lub przyłbicy),

5. przed wejściem na zajęcia – należy zdezynfekować ręce,

6. na warsztaty nie można przyprowadzać osób nie uczestniczących w zajęciach (osób postronnych),

7. zaleca się, aby przed warsztatami uczestnicy umyli ręce wodą i mydłem,

8. w przypadku niedostosowania się do zasad zapisanych w procedurach, dopuszczamy możliwość odmówienia współpracy i udziału takiej osoby w zajęciach.

Uwaga!

Można zapisać się tylko na jeden wybrany warsztat! Wyboru dokonujemy w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztaty są bezpłatne, ale pod warunkiem ich ukończenia. Rezygnacja w trakcie będzie skutkowania koniecznością wniesienia opłaty za Warsztaty w wysokości 500,00zł w terminie 7 dni od daty rezygnacji. Prosimy o przemyślany zapis.

Link do zapisów: https://forms.gle/PpjWagumF2PaSmN5A