Jeśli borykasz się z:

  • trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami
  • nieśmiałością i wycofaniem w relacjach
  • konfliktowością i agresywnością
  • nadpobudliwością
  • niskim poczuciem własnej wartości
  • trudnościami w konstruktywnym przeżywaniu, wyrażaniu i rozładowywaniu emocji
  • poczuciem odrzucenia przez rówieśników
  • trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach społecznych

To te warsztaty są dla Ciebie!

Zainteresowaną młodzież udziałem w zajęciach socjoterapeutycznych zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularzu rekrutacyjnego.

W październiku przed rozpoczęciem zajęć grupowych na spotkania będą zapraszani rodzice/ opiekunowie, na tej podstawie nastąpi kwalifikacja uczestników. Prosimy o przygotowanie ksera dokumentacji z PPP oraz inną dokumentację medyczną dziecka przydatną do diagnozy.

Termin konsultacji oraz zajęć: 1. i 3 sobota miesiąca w godzinach od 11:00 do 13:00

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2023r.

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Filia nr 1, ul. Kołłątaja 26 a,  Wrocław

Ilość miejsc: 10

Prowadzące:

Joanna Jadaś – psycholog, socjoterapeuta, pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Magdalena Wasilczuk – psycholog, trener TUS, pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/2XGzeVxN8c8Toc9x6

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w ramach projektu Gminy Wrocław: Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

www.wroclaw.pl