Z okazji miesiąca świadomości ADHD, który obchodzimy w październiku, zapraszamy do udziału w drugiej edycji warsztatów kompetencji rodzicielskich – „Moje dziecko ma ADHD – jak je wspierać i nie zwariować?”

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

Jakie trudności przeżywa Twoje dziecko?

Jak wzmocnić relację dziecko-rodzic poprzez współpracę?

Jak zmniejszyć liczbę konfliktów i trudnych sytuacji, które prawdopodobnie dominują w relacjach rodzic-dziecko z ADHD?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z objawami ADHD?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kompetencji rodzicielskich, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dziecka z ADHD, komunikacji z dzieckiem, wspierania jego rozwoju emocjonalnego oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o założenia psychologii behawioralnej oraz oraz Self-reg. Podczas warsztatów omówiony zostanie program „9 kroków do poprawy zachowania”.

Termin: 18-19.11 (sobota, niedziela), 02-03.12 (sobota, niedziela), godzina 10-15

Czas trwania: 20 godzin

Liczba osób – minimum 6, maksymalnie 10. W przypadku zebrania mniejszej liczby chętnych, zastrzegamy możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć lub odwołania grupy.

Koszt: 600 złotych

Program składa się z 4 spotkań, z których każde trwa 5 godzin. Spotkania odbywać się będą przy pl. św. Macieja 5 we Wrocławiu

Link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1GDjsVa2PXvL6ZzTO7CK1J7K8mu0D0Us2FE_fOUOgEUI/edit?ts=65253ee2

Tematyka warsztatów:

Spotkanie 1

Psychoedukacja (emocje związane z diagnozą, zasoby rodzica, funkcjonowanie układu nerwowego dziecka z ADHD, funkcje wykonawcze, fakty i mity na temat ADHD, odróżnianie objawów od trudnych zachowań)

Samoregulacja rodzica – jak zadbać o siebie?

Spotkanie 2

Samoregulacja u dziecka, higiena snu

Pozytywna uwaga

Skuteczne wydawanie poleceń

Spotkanie 3

System „Przywilej-zasada-konsekwencja”

Spotkanie 4

Metody pracy z dzieckiem: „okulary” na ADHD, organizacja środowiska domowego, coaching rodzicielski, oddziaływanie na zachowanie dziecka w miejscach publicznych

Prowadząca:

Aleksandra Buczyńska – pedagog, psycholog, trener TUS. Od 7 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA, gdzie realizuje grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi, prowadzi również konsultacje psychologiczne w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej oraz warsztaty kompetencji rodzicielskich. Od roku pracuje dodatkowo w szkole specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe “Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu”.

Na zgłoszenia czekamy do 13 listopada! Zgłoś się już dziś, bo liczba miejsc do udziału w warsztatach jest ograniczona!

O zakwalifikowaniu na warsztaty oraz kwestiach organizacyjnych zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem, w którym otrzymają Państwo również informacje dotyczące płatności za kurs.

Płatność za kurs nie będzie zwracana po rezygnacji z udziału po 13 listopada 2023 roku.

#warsztaty #warsztatykompetencjirodzicielskich #rodzicesięuczą #iskierkawroc #ADHD #psycholog #zdrowie